Thursday, March 31, 2011

PENGUMUMAN PENTING!!!!!!!!

Berkuatkuasa 1 April 2011, akaun Public Gold untuk pembayaran tempahan dari Public Gold telah di ubah dari Public Fine Gold International Sdn Bhd telah diubah ke Public Gold Marketing Sdn Bhd. No akaun boleh diambil di gambar di bawah...