Monday, December 27, 2010

Selamat Datang Dealer Kawah Emas baru

Alhamdulillah.. Kawah Emas telah menerima dealer baru , baru daftar pagi ini. Semoga dengan kedatangannya akan merancakkan lagi Group Kawah Emas. Kawah Emas mendoakan kejayaan beliau dan semua Dealer-dealer yang lain .


Hanizam Salleh Mughtar
Kawasan Kulim, Bandar Baharu  Kedah
h/p 019-4161177
Anda boleh menghubungi Hanizam untuk urusan
Jual beli emas Public Gold .